تجهیزات صنایع غذایی پیشرو

پیشرو در صنعت تجهیزات صنایع غذایی

EN | FA

پیتزا چتری

اشتراک گذاری

پیتزای چتری نیز از خانواده پیتزا قیفی بوده و همانند یک پیتزای معمولی کوچک وبا قطر15 سانتیمتر بوده وزیر آن دارای دسته ای از جنس نان

میباشد که براحتی میتوان این پیتزا را در دست گرفته ومیل نمود. کلیه مزایای پیتزا قیفی را دارد وبا این تفاوت که بلحاظ پخت میتوان با کیفیت

پیتزای معمولی ان را تولید نمود.

 

همانند پیتزا قیفی ، برای تولید این پیتزا نیز نیاز به دو دستگاه تولید نان و فر گردان میباشد.